193 reputation
7

techie007

˙ǝʌoɯ pɐq ɐ sɐ pǝpɹɐƃǝɹ ʎlǝpıʍ uǝǝq sɐɥ puɐ ʎɹƃuɐ ʎɹǝʌ ǝldoǝd ɟo ʇol ɐ ǝpɐɯ sɐɥ sıɥ┴

˙pǝʇɐǝɹɔ sɐʍ ǝsɹǝʌıu∩ ǝɥʇ ƃuıuuıƃǝq ǝɥʇ uI

Top Tags (7)

Score 5
Posts 1
Posts % 25
Score 5
Posts 1
Score 5
Posts 1
Score 3
Posts 2
Score 2
Posts 1
Score 1
Posts 1

Top Posts (4) All Questions Answers | Votes Newest

Badges (7)

Gold
Silver
Bronze 7

Rarest